enjoy!

Creative

BEYOND AUTISM

BEYOND AUTISM

31 Marzo 2020

GIACOMO LEOPARDI

GIACOMO LEOPARDI

1 Dicembre 2019

QUELLA NOTTE SULLA LUNA

QUELLA NOTTE SULLA LUNA

18 Maggio 2019

MOON DAY

MOON DAY

7 Maggio 2019

LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI

10 Febbraio 2019

LESSICO AMOROSO

LESSICO AMOROSO

10 Gennaio 2019

PROPOSAL OF THE REBRANDING FOR “UKRAINA” TV CHANNEL

PROPOSAL OF THE REBRANDING FOR “UKRAINA” TV CHANNEL

13 Maggio 2018

CARTOONS ON THE BAY

CARTOONS ON THE BAY

10 Marzo 2018

OSSIGENO

OSSIGENO

3 Febbraio 2018

F1

F1

15 Marzo 2017

1 MAGGIO

1 MAGGIO

1 Maggio 2016

RAI NEWS 24

RAI NEWS 24

10 Dicembre 2015

CARTOONS ON THE BAY

CARTOONS ON THE BAY

15 Aprile 2015

AUTISMO

AUTISMO

30 Marzo 2015

SHOAH

SHOAH

20 Gennaio 2015

PULIAMO IL MONDO

PULIAMO IL MONDO

15 Settembre 2014